سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا نريمی زاده

 

فيلم شناسی :   صداگذار (۲) / صداگذاري و ميكس (۲) / گروه صدا (۱) / امور صدا (۱) / دستيار صدابردار (۱) / دستيار صداگذاري  (۱) فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. صداگذار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتشكار (۱۳۸۶)
  ۲ -  آخرين ملكه زمين (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  فصل نرگس (۱۳۹۴)
  ۲ -  ندارها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. گروه صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. امور صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرزي براي زندگي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   گروه صدا   امور صدا   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري  
 1. دستيار صداگذاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.