سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود جعفری جوزانی

  تاريخ و محل تولد
هجدهم آذر ماه سال 1327
ملاير

 زندگينامه  

مسعود جعفري جوزاني متولد 1327 ملاير، داراي مدرك كارشناسي ارشد فيلمسازي از دانشگاه ايالتي سان فرانسيسكو است. وي فعاليت سينمايي را با كارگرداني فيلم هاي كوتاه آغاز كرد. از ديگر فعاليت هاي وي ميتوان به مجوز تدريس مادام العمر در دانشگاه ايالتي سان فرانسيسكو، تدريس در دانشگاه هاي كشور و مديريت مؤسسه «جوزان فيلم» اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۸) / مشاور هنري (۱) / نويسنده (۹) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۱۰) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پشت ديوار سكوت (۱۳۹۵)
  ۲ -  ايران برگر (۱۳۹۳)
  ۳ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۴ -  دل و دشنه (۱۳۷۳)
  ۵ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۶ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۷ -  شير سنگي (۱۳۶۵)
  ۸ -  جاده هاي سرد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شهر موش ها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پشت ديوار سكوت (۱۳۹۵)
  ۲ -  ايران برگر (۱۳۹۳)
  ۳ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۴ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۵ -  دل و دشنه (۱۳۷۳)
  ۶ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۷ -  سايه خيال (۱۳۶۹)
  ۸ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۹ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بشير (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  حكايت عاشقي (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  حكايت عاشقي (۱۳۹۳)
  ۲ -  خط ويژه (۱۳۹۲)
  ۳ -  همخانه (۱۳۸۶)
  ۴ -  غروب شد بيا (۱۳۸۳)
  ۵ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۶ -  دل و دشنه (۱۳۷۳)
  ۷ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۸ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)
  ۹ -  سايه خيال (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.