سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن صابری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / تهيه كننده (۱) / دستيار توليد (۴) / مدير تداركات (۸) / تداركات (۳) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گودال (۱۳۶۷)
  ۲ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۳ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۴ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)
  ۲ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۳ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۴ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۵ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۶ -  شنا در زمستان (۱۳۶۸)
  ۷ -  گودال (۱۳۶۷)
  ۸ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)
  ۲ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)
  ۳ -  گذرگاه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)
  ۲ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.