سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی اوجی

 

فيلم شناسی :   انتخاب بازيگر (۱) / بازيگر (۵) / تهيه كننده (۲) / مجري طرح (۱) / جانشين تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   انتخاب بازيگر   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   جانشين تهيه كننده  
 1. انتخاب بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  راند چهارم (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   انتخاب بازيگر   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   جانشين تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  2888 (۱۴۰۰)
  ۲ -  بي مادر (۱۴۰۰)
  ۳ -  خائن کشي (۱۳۹۹)
  ۴ -  راند چهارم (۱۳۹۹)
  ۵ -  خوب بد جلف (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   انتخاب بازيگر   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   جانشين تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خائن کشي (۱۳۹۹)
  ۲ -  روزي روزگاري در آبادان (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   انتخاب بازيگر   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   جانشين تهيه كننده  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  راند چهارم (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   انتخاب بازيگر   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   جانشين تهيه كننده  
 1. جانشين تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  راند چهارم (۱۳۹۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.