سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

روزبه حسينی كارگر

  تاريخ و محل تولد
پانزدهم آذر ماه سال 1359
مشهد
 

فيلم شناسی :   مجري طرح (۳) / سرمايه گذار  (۳) فيلم شناسی :   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. مجري طرح  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جاودانگي (۱۳۹۴)
  ۲ -  ربوده شده (۱۳۹۴)
  ۳ -  ماحي (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. سرمايه گذار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جاودانگي (۱۳۹۴)
  ۲ -  ربوده شده (۱۳۹۴)
  ۳ -  ماحي (۱۳۹۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.