سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آيدا اورنگ خديوی

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۱۲) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ايتاليا ايتاليا (۱۳۹۵)
  ۲ -  برگ جان (۱۳۹۵)
  ۳ -  خانه كاغذي (۱۳۹۵)
  ۴ -  پل خواب (۱۳۹۴)
  ۵ -  نيمه شب اتفاق افتاد (۱۳۹۴)
  ۶ -  وارونگي (۱۳۹۴)
  ۷ -  احتمال باران اسيدي (۱۳۹۳)
  ۸ -  موقت (۱۳۹۳)
  ۹ -  يحيي سكوت نكرد (۱۳۹۳)
  ۱۰ -  خانوم (۱۳۹۲)
  ۱۱ -  شب بيرون (۱۳۹۲)
  ۱۲ -  گس (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ايتاليا ايتاليا (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.