سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهاره انصاری

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / مشاور كارگردان (۱) / مشاور هنري (۲) / مشاور توليد (۱) / طراح لباس  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مشاور هنري   مشاور توليد   طراح لباس  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  به خاطر مهدي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مشاور هنري   مشاور توليد   طراح لباس  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آزاد به قيد شرط (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مشاور هنري   مشاور توليد   طراح لباس  
 1. مشاور هنري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بي صدا (۱۳۹۵)
  ۲ -  روز روشن (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مشاور هنري   مشاور توليد   طراح لباس  
 1. مشاور توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  حراج (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   مشاور كارگردان   مشاور هنري   مشاور توليد   طراح لباس  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  به خاطر مهدي (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.