سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد نقدزاده

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۴) / برنامه ريز (۳) / سرپرست گروه کارگرداني (۱) / مدير برنامه ريزي  (۳) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   سرپرست گروه کارگرداني   مدير برنامه ريزي  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دم سرخ ها (۱۳۹۶)
  ۲ -  ماجان (۱۳۹۵)
  ۳ -  نرگس مست (۱۳۹۵)
  ۴ -  سر به مهر (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   سرپرست گروه کارگرداني   مدير برنامه ريزي  
 1. برنامه ريز  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ماجان (۱۳۹۵)
  ۲ -  آرايش غليظ (۱۳۹۲)
  ۳ -  سر به مهر (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   سرپرست گروه کارگرداني   مدير برنامه ريزي  
 1. سرپرست گروه کارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۴۰۰)

  ۱ -  عطر آلود (۱۴۰۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   سرپرست گروه کارگرداني   مدير برنامه ريزي  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دم سرخ ها (۱۳۹۶)
  ۲ -  زرد (۱۳۹۵)
  ۳ -  نرگس مست (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.