سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سودابه سعيدنيا

 

فيلم شناسی :   تدوين (۳) / صداگذار  (۱) فيلم شناسی :   تدوين   صداگذار  
 1. تدوين  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  فصل نرگس (۱۳۹۴)
  ۲ -  ماهي سياه كوچولو (۱۳۹۳)
  ۳ -  سر به مهر (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   صداگذار  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سر به مهر (۱۳۹۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.