سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی كيانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / تهيه كننده (۲) / مجري طرح (۲) / مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آزادي مشروط (۱۳۹۲)
  ۲ -  آدم آهني (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هشتگ (۱۳۹۵)
  ۲ -  آدم آهني (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آپانديس (۱۳۹۵)
  ۲ -  آزادي مشروط (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هشتگ (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.