سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميرحسين شجاعی

 

فيلم شناسی :   عكس  (۱۶) فيلم شناسی :   عكس  
 1. عكس  : (۱۶)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قهرمان (۱۳۹۹)
  ۲ -  مردي بدون سايه (۱۳۹۷)
  ۳ -  اتاق تاريك (۱۳۹۶)
  ۴ -  عرق سرد (۱۳۹۶)
  ۵ -  مغزهاي كوچك زنگ زده (۱۳۹۶)
  ۶ -  بدون تاريخ، بدون امضاء (۱۳۹۵)
  ۷ -  شعله‌ور (۱۳۹۵)
  ۸ -  ويلايي ها (۱۳۹۵)
  ۹ -  ابد و يك روز (۱۳۹۴)
  ۱۰ -  در سكوت (۱۳۹۴)
  ۱۱ -  رگ خواب (۱۳۹۴)
  ۱۲ -  50 قدم آخر (۱۳۹۲)
  ۱۳ -  آرايش غليظ (۱۳۹۲)
  ۱۴ -  آشغال هاي دوست داشتني (۱۳۹۱)
  ۱۵ -  سر به مهر (۱۳۹۱)
  ۱۶ -  ملكه (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.