سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهرام زاهدی

نام اصلي: ابراهيم زاهدي فر
 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان (۱) / منشي صحنه (۶) / دستيار برنامه ريز (۱) / مجري طرح (۴) / مدير توليد (۹) / سرمايه گذار (۱) / جانشين مدير توليد (۲) / جانشين تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   جانشين تهيه كننده  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)
  ۲ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)
  ۳ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۴ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   جانشين تهيه كننده  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   جانشين تهيه كننده  
 1. منشي صحنه  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مجسمه (۱۳۷۱)
  ۲ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۳ -  همه يك ملت (۱۳۶۹)
  ۴ -  تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)
  ۵ -  تا غروب (۱۳۶۷)
  ۶ -  جاده هاي سرد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   جانشين تهيه كننده  
 1. دستيار برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مجسمه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   جانشين تهيه كننده  
 1. مجري طرح  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  نبات (۱۳۹۶)
  ۲ -  بيست و يك روز بعد (۱۳۹۵)
  ۳ -  وارونگي (۱۳۹۴)
  ۴ -  قاعده تصادف (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   جانشين تهيه كننده  
 1. مدير توليد  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نبات (۱۳۹۶)
  ۲ -  بيست و يك روز بعد (۱۳۹۵)
  ۳ -  نگار (۱۳۹۴)
  ۴ -  وارونگي (۱۳۹۴)
  ۵ -  قاعده تصادف (۱۳۹۱)
  ۶ -  راه آبي ابريشم (۱۳۸۹)
  ۷ -  جايي براي زندگي (۱۳۸۳)
  ۸ -  عروس آتش (۱۳۷۸)
  ۹ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   جانشين تهيه كننده  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قاعده تصادف (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   جانشين تهيه كننده  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۲ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   جانشين تهيه كننده  
 1. جانشين تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  راه آبي ابريشم (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.