سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود اكبری پرست

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۳) / گروه فيلمبرداري  (۱) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تپلي (۱۳۸۹)
  ۲ -  فوتبالي ها (۱۳۸۹)
  ۳ -  كنسرت روي آب (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كنسرت روي آب (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.