سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يونس سبزی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۱) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / دستيار تصويربردار  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   دستيار تصويربردار  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زير آب (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   دستيار تصويربردار  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ندارها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   دستيار تصويربردار  
 1. دستيار تصويربردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مرواريد (۱۳۹۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.