سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پيام عزيزخانی

 

فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس (۱) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه  
 1. دستيار طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در امتداد شهر (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جرم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  طبقه سوم (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك گزارش واقعي (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.