سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

وهاب گائينی

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان  (۲) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زير آب (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)
  ۲ -  طهران- تهران(اپيزود دوم، تهران، سيم آخر) (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.