سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا قره خانی

 

فيلم شناسی :   بدلكار (۳) / جلوه هاي ويژه ميداني (۲) / جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   بدلكار   جلوه هاي ويژه ميداني   جلوه هاي ويژه  
 1. بدلكار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  يك، دو، سه،... پنج (۱۳۹۱)
  ۲ -  پذيرايي ساده (۱۳۹۰)
  ۳ -  پستچي سه بار در نمي زند (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بدلكار   جلوه هاي ويژه ميداني   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه ميداني  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ضد گلوله (۱۳۹۰)
  ۲ -  آينه هاي روبرو (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بدلكار   جلوه هاي ويژه ميداني   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سايه وحشت (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.