سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نرگس مشايخی

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۲) / منشي صحنه (۱) / دستيار برنامه ريز (۱) / امور مالي (۱) / امور اداري  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   امور مالي   امور اداري  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شرط اول (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   امور مالي   امور اداري  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اخلاقتو خوب كن (۱۳۸۹)
  ۲ -  خروس جنگي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   امور مالي   امور اداري  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تگزاس (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   امور مالي   امور اداري  
 1. دستيار برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صبح روز هفتم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   امور مالي   امور اداري  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلخون (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   امور مالي   امور اداري  
 1. امور اداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلخون (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.