سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پيمان عباسی زاده

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۲) / فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري  (۲) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دوباره زندگي (۱۳۹۶)
  ۲ -  چهل كچل (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مرده خور (۱۳۹۸)
  ۲ -  تا آمدن احمد (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خاله سوسكه (۱۳۸۸)
  ۲ -  در شب عروسي (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.