سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميرحسين عسگری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار اول كارگردان (۲) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۱) / بازيگردان (۱) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  برف آخر (۱۴۰۰)
  ۲ -  بدون مرز (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  فرشتگان قصاب (۱۳۹۱)
  ۲ -  دايناسور (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  فرشتگان قصاب (۱۳۹۱)
  ۲ -  قند تلخ (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قند تلخ (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. بازيگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  چراغ هاي ناتمام (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۴۰۰)

  ۱ -  بعد از رفتن (۱۴۰۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۴۰۰)

  ۱ -  برف آخر (۱۴۰۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كوچه ملي (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.