سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ساسان كريمی

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۱) / گروه صدا (۱) / دستيار صدابردار  (۹) فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   دستيار صدابردار  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خالتور (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   دستيار صدابردار  
 1. گروه صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   صدابردار   گروه صدا   دستيار صدابردار  
 1. دستيار صدابردار  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پل چوبي (۱۳۹۰)
  ۲ -  خصوصي (۱۳۹۰)
  ۳ -  يك جيب پر پول (۱۳۸۸)
  ۴ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۸۷)
  ۵ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۶ -  طهران- تهران(اپيزود دوم، تهران، سيم آخر) (۱۳۸۷)
  ۷ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)
  ۸ -  مظفرنامه (۱۳۸۶)
  ۹ -  هميشه پاي يك زن در ميان است (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.