سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر سهرابی

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۱) / بازيگر (۴) / با حضور افتخاري (۱) / مجري طرح  (۱) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   با حضور افتخاري   مجري طرح  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كيش و مات (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   با حضور افتخاري   مجري طرح  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دزدان خيابان جردن (۱۳۸۹)
  ۲ -  زنها شگفت انگيزند (۱۳۸۹)
  ۳ -  كيش و مات (۱۳۸۷)
  ۴ -  مسيح (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   با حضور افتخاري   مجري طرح  
 1. با حضور افتخاري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كيش و مات (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   با حضور افتخاري   مجري طرح  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كيش و مات (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.