سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ياسر سليمانی

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۱) / دستيار تداركات (۳) / خدمات  (۱) فيلم شناسی :   مدير توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شب لرزه (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  رگ خواب (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  روزهاي زندگي (۱۳۹۰)
  ۲ -  كيفر (۱۳۸۸)
  ۳ -  در ميان ابرها (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زندگي با چشمان بسته (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.