سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عماد خدابخش

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار پشت صحنه (۱) / تدوين  (۱۲) فيلم شناسی :   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گيس بريده (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار پشت صحنه   تدوين  
 1. تدوين  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آهو (۱۳۹۹)
  ۲ -  ابلق (۱۳۹۹)
  ۳ -  بي همه چيز (۱۳۹۹)
  ۴ -  زالاوا (۱۳۹۹)
  ۵ -  شب طلايي (۱۳۹۹)
  ۶ -  گيج گاه (۱۳۹۹)
  ۷ -  بي سر (۱۳۹۸)
  ۸ -  چشم و گوش بسته (۱۳۹۸)
  ۹ -  خروج (۱۳۹۸)
  ۱۰ -  سرخ پوست (۱۳۹۷)
  ۱۱ -  كوپال (۱۳۹۵)
  ۱۲ -  سكوت رعنا (۱۳۹۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.