سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مينا اكبری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / مدير روابط عمومي  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ميدان جوانان سابق(مستند) (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پارك وي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   مدير روابط عمومي  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  متروپل (۱۳۹۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.