سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مصطفی آذرنوش

 

فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه (۱) / مدير صحنه (۵) / گروه صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس  
 1. دستيار طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پنالتي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس  
 1. مدير صحنه  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خانه پدري (۱۳۸۹)
  ۲ -  پستچي سه بار در نمي زند (۱۳۸۷)
  ۳ -  كارناوال مرگ (۱۳۸۷)
  ۴ -  كيميا و خاك (۱۳۸۷)
  ۵ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تصميم كبرا (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.