سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عادل تبريزی

 زندگينامه  

عادل تبريزي متولد 1362 مشهد، ليسانس سينما از دانشگاه سوره اصفهان. وي در زمينه دستيار كارگردان در سينما و توليد فيلم مشغول مي باشد كه از جمله فعاليت هاي ايشان، عضو گروه كارگرداني فيلم حكم، عضو گروه ساخت عنوان بندي براي فيلم رئيس، دستيار كارگردان فيلم نارنجي پوش و... مي باشد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار دوم كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۳) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / عنوان بندي  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   تصويربردار پشت صحنه   عنوان بندي  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گيج گاه (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   تصويربردار پشت صحنه   عنوان بندي  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هفت ماهگي (۱۳۹۴)
  ۲ -  بيگانه (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   تصويربردار پشت صحنه   عنوان بندي  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   تصويربردار پشت صحنه   عنوان بندي  
 1. گروه كارگرداني  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  نارنجي پوش (۱۳۹۰)
  ۲ -  هر شب تنهايي (۱۳۸۶)
  ۳ -  حكم (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   تصويربردار پشت صحنه   عنوان بندي  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رئيس (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   تصويربردار پشت صحنه   عنوان بندي  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رئيس (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.