سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عاطف اميری

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۹) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  دو (۱۳۹۳)
  ۲ -  آسمان زرد كم عمق (۱۳۹۱)
  ۳ -  بوسيدن روي ماه (۱۳۹۰)
  ۴ -  پرسه در مه (۱۳۸۸)
  ۵ -  كتاب قانون (۱۳۸۷)
  ۶ -  هفت و پنج دقيقه (۱۳۸۷)
  ۷ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)
  ۸ -  بچه هاي ابدي (۱۳۸۵)
  ۹ -  قفل ساز (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ميناي شهر خاموش (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.