سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرحناز نادری

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۱۰) / طراح صحنه (۱) / طراح لباس (۳) / گروه صحنه و لباس (۴) / دستيار لباس  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چشم و گوش بسته (۱۳۹۸)
  ۲ -  دوباره زندگي (۱۳۹۶)
  ۳ -  هايلايت (۱۳۹۶)
  ۴ -  پرسه در حوالي من (۱۳۹۵)
  ۵ -  من (۱۳۹۴)
  ۶ -  استراحت مطلق (۱۳۹۳)
  ۷ -  با ديگران (۱۳۹۲)
  ۸ -  بي خود و بي جهت (۱۳۹۰)
  ۹ -  صداست كه مي ماند (۱۳۹۰)
  ۱۰ -  اسب حيوان نجيبي است (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار لباس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آبجي (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار لباس  
 1. طراح لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قسم (۱۳۹۷)
  ۲ -  پاسيو (۱۳۹۶)
  ۳ -  360 درجه (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  انعكاس (۱۳۸۷)
  ۲ -  سايه وحشت (۱۳۸۷)
  ۳ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)
  ۴ -  پسران آجري (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   دستيار لباس  
 1. دستيار لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خانواده ارنست (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.