سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد كشفی

 

فيلم شناسی :   صداگذار (۳) / صداگذاري و ميكس (۴) / ميكس  (۱)



 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. صداگذار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آسمان آبي مادرم (۱۳۹۳)
  ۲ -  ميهمان داريم (۱۳۹۲)
  ۳ -  حوض نقاشي (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  قول (۱۳۹۳)
  ۲ -  سعادت آباد (۱۳۸۹)
  ۳ -  ميم مثل مادر (۱۳۸۵)
  ۴ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  حوض نقاشي (۱۳۹۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.