سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير زمانی عصمتی

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / بازيگر (۲) / مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   مدير توليد  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شيفتگي (۱۳۹۲)
  ۲ -  اوريون (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   بازيگر   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.