سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هادی شفق

 

فيلم شناسی :   هماهنگي (۱) / عكس (۲) / فيلمبردار پشت صحنه  (۲) فيلم شناسی :   هماهنگي   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. هماهنگي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رامي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   هماهنگي   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. عكس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  هوو (۱۳۸۴)
  ۲ -  فرمان آتش (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   هماهنگي   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تقاطع (۱۳۸۴)
  ۲ -  هوو (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.