سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن بدرلو

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۱) / مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار  (۱) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در شب عروسي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در شب عروسي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرمان آتش (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.