سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميدرضا اسدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / با حضور افتخاري (۱) / سرمايه گذار  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   با حضور افتخاري   سرمايه گذار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاخه گلي براي عروس (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با حضور افتخاري   سرمايه گذار  
 1. با حضور افتخاري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سايه وحشت (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با حضور افتخاري   سرمايه گذار  
 1. سرمايه گذار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سايه وحشت (۱۳۸۷)
  ۲ -  گناه من (۱۳۸۵)
  ۳ -  خاك سرد (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.