سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پدرام علی زاده

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار دوم كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / سرمايه گذار  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  خشكسالي و دروغ (۱۳۹۴)
  ۲ -  آخرين سرقت (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جايي در دوردست (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آخرين سرقت (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار دوم كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آخرين سرقت (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.