سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

طاهر پيشوايی

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۱۲) / صداگذاري و ميكس  (۱) فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذاري و ميكس  
 1. صدابردار  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  دختر ايران (۱۳۹۸)
  ۲ -  گردو (۱۳۹۸)
  ۳ -  جان دار (۱۳۹۷)
  ۴ -  به وقت شام (۱۳۹۶)
  ۵ -  مادري (۱۳۹۵)
  ۶ -  جنجال در عروسي (۱۳۹۴)
  ۷ -  دلبري (۱۳۹۴)
  ۸ -  سلام بمبئي (۱۳۹۴)
  ۹ -  فصل انار (۱۳۹۳)
  ۱۰ -  خانه اي كنار ابرها (۱۳۹۲)
  ۱۱ -  ندارها (۱۳۸۸)
  ۱۲ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   صدابردار   صداگذاري و ميكس  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گردو (۱۳۹۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.