سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عادل يراقی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۱) / سرمايه گذار (۱) / تدوين  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   تدوين  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  امتحان نهايي (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   تدوين  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  امتحان نهايي (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   تدوين  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جنايت بي دقت (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   تدوين  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مواجهه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   تدوين  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  امتحان نهايي (۱۳۹۵)
  ۲ -  مواجهه (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.