سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهناز غنی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / طراح لباس (۵) / مسئول لباس (۱) / دستيار لباس (۲) / دستيار صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح لباس  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -   زن ها فرشته اند 2 (۱۳۹۸)
  ۲ -  دشمن زن (۱۳۹۷)
  ۳ -  خالتور (۱۳۹۶)
  ۴ -  گشت 2 (۱۳۹۵)
  ۵ -  نفرين (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دل شكسته (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دعوت (۱۳۸۷)
  ۲ -  بي پولي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پاداش سكوت (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۸۷)
  ۲ -  هميشه پاي يك زن در ميان است (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.