سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين جليلی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۷) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / مدير فيلمبرداري (۵) / فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار  (۲) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  يك عاشقانه ساده (۱۳۹۰)
  ۲ -  آقا يوسف (۱۳۸۹)
  ۳ -  برف روي شيرواني داغ (۱۳۸۹)
  ۴ -  سعادت آباد (۱۳۸۹)
  ۵ -  پوسته (۱۳۸۷)
  ۶ -  طهران- تهران(اپيزود دوم، تهران، سيم آخر) (۱۳۸۷)
  ۷ -  كيميا و خاك (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خانه روشن (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خوب بد جلف 2 : ارتش سري (۱۳۹۸)
  ۲ -  قانون مورفي (۱۳۹۷)
  ۳ -  مطرب (۱۳۹۷)
  ۴ -  چهار راه استانبول (۱۳۹۶)
  ۵ -  يحيي سكوت نكرد (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سمفوني تولد (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك وجب از آسمان (۱۳۸۷)
  ۲ -  قصه عشق (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.