سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی جناب

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۷) / برنامه ريز (۶) / دستيار دوم كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پير پسر (۱۴۰۰)
  ۲ -  كلوپ همسران (۱۳۹۷)
  ۳ -  جرم (۱۳۸۹)
  ۴ -  بيداري (۱۳۸۷)
  ۵ -  شب حورا (۱۳۸۶)
  ۶ -  رئيس (۱۳۸۵)
  ۷ -  خانه روشن (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۶)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پير پسر (۱۴۰۰)
  ۲ -  تورقوزآباد (۱۳۹۸)
  ۳ -  كلوپ همسران (۱۳۹۷)
  ۴ -  جرم (۱۳۸۹)
  ۵ -  بيداري (۱۳۸۷)
  ۶ -  شب حورا (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمان مي ايستد (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حكم (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ايتاليا ايتاليا (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.