سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس غزالی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / مجري طرح (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شب لرزه (۱۳۹۶)
  ۲ -  همه چي عاديه (۱۳۹۵)
  ۳ -  دلبري (۱۳۹۴)
  ۴ -  قيچي (۱۳۹۴)
  ۵ -  اعترافات ذهن خطرناك من (۱۳۹۳)
  ۶ -  معبد جان (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نيوه مانگ (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوشيزه (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.