سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مريم دوستی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / طراح چهره پردازي (۴) / چهره پرداز  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  درياچه ماهي (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. طراح چهره پردازي  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  جاده شهريار (۱۳۹۳)
  ۲ -  روييدن در باد (۱۳۹۰)
  ۳ -  ديو و دلبر (۱۳۸۹)
  ۴ -  مانا (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرود تولد (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.