سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سياوش درخشی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۳) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جينگو (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستايش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نسكافه داغ داغ (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)
  ۲ -  پاپيتال (۱۳۸۵)
  ۳ -  سرود تولد (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.