سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين شعبان زاده

 

فيلم شناسی :   تداركات (۱) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۵) / خدمات  (۴) فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خوابهاي دنباله دار (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چهل سالگي (۱۳۸۷)
  ۲ -  كتاب قانون (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. دستيار تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پنهان (۱۳۸۹)
  ۲ -  لطفاً مزاحم نشويد (۱۳۸۸)
  ۳ -  پاداش سكوت (۱۳۸۵)
  ۴ -  پارك وي (۱۳۸۵)
  ۵ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هميشه پاي يك زن در ميان است (۱۳۸۶)
  ۲ -  زاگرس (۱۳۸۴)
  ۳ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۴ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.