سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ولی اويسی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۲) / گروه كارگرداني (۱) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  انزوا (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  انزوا (۱۳۹۵)
  ۲ -  انارهاي نارس (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرياد در شب (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرداب (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.