سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كامران مجيدی

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۱) / دستيار توليد (۳) / تهيه كننده  (۳) فيلم شناسی :   مدير توليد   دستيار توليد   تهيه كننده  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آواز گنجشك ها (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   دستيار توليد   تهيه كننده  
 1. دستيار توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۲ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۳ -  يك تكه نان (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   دستيار توليد   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جان دار (۱۳۹۷)
  ۲ -  زرد (۱۳۹۵)
  ۳ -  لاك قرمز (۱۳۹۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.