سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهناز قاسمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / امور هماهنگي و پيگيري (۱) / هماهنگي (۲) / امور اداري  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   امور هماهنگي و پيگيري   هماهنگي   امور اداري  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور هماهنگي و پيگيري   هماهنگي   امور اداري  
 1. امور هماهنگي و پيگيري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور هماهنگي و پيگيري   هماهنگي   امور اداري  
 1. هماهنگي  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مذاكرات مستقيم آقاي عبدي (۱۳۹۳)
  ۲ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   امور هماهنگي و پيگيري   هماهنگي   امور اداري  
 1. امور اداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جايي در دوردست (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.