سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايمان پورقلی زاده

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / دستيار نورپردازي  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گوشواره (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آخرين ملكه زمين (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  و باز هم عشق (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  و باز هم عشق (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.