سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد عزت خواه

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۶) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / مدير فيلمبرداري (۱) / گروه فيلمبرداري (۱۰) / دستيار فيلمبردار  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كما (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دوزيست (۱۳۹۸)
  ۲ -  بهت (۱۳۹۶)
  ۳ -  هزارپا (۱۳۹۶)
  ۴ -  لابي (۱۳۹۵)
  ۵ -  دوران عاشقي (۱۳۹۳)
  ۶ -  ارسال يك آگهي تسليت براي روزنامه (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اخلاقتو خوب كن (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جوجه تيغي (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلداده (۱۳۸۷)
  ۲ -  زادبوم (۱۳۸۷)
  ۳ -  زندگي با چشمان بسته (۱۳۸۷)
  ۴ -  سايه وحشت (۱۳۸۷)
  ۵ -  كلانتري غيرانتفاعي (۱۳۸۷)
  ۶ -  تلافي (۱۳۸۶)
  ۷ -  كنعان (۱۳۸۶)
  ۸ -  در به درها (۱۳۸۳)
  ۹ -  گرداب (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  كما (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شيفت شب (۱۳۹۳)
  ۲ -  سه درجه تب (۱۳۸۹)
  ۳ -  باج خور (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.