سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كوروش نوشاد

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه فيلمبرداري (۷) / دستيار فيلمبردار (۱) / سينه موبيل (۱) / حمل و نقل (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   حمل و نقل   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   حمل و نقل   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ايستگاه آخر (اپيزود ملاقات) (۱۳۸۹)
  ۲ -  برف روي شيرواني داغ (۱۳۸۹)
  ۳ -  چسب زخم (اپيزود ملاقات) (۱۳۸۹)
  ۴ -  ملاقات (۱۳۸۹)
  ۵ -  خيابان بيست و چهارم (۱۳۸۷)
  ۶ -  زخم شانه حوا (۱۳۸۶)
  ۷ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   حمل و نقل   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلخون (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   حمل و نقل   گروه فني  
 1. سينه موبيل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خيابان بيست و چهارم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   حمل و نقل   گروه فني  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آفتابگردانهاي وحشي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   حمل و نقل   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.